logo Chytrý Marketing

Ať prodáváte zboží či služby, určitě víte jednu věc. Pokud přivedete potenciálního zákazníka k sobě do kanceláře, do obchodu či do jiné provozovny, existuje vysoká pravděpodobnost, že si něco koupí.

Kdo je potenciální zákazník?

Potenciálním zákazníkem se určitá osoba stává ještě ve chvíli, než ji oslovíte se svoji nabídkou.

POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍK = osoba, která hledá určitou službu a má na tuto službu připravené finanční prostředky.

Pro názornost bychom mohli nastínit příklad s opravářem ledniček v Karlových Varech, kterého jsme zmínili např. v článku o metodě optimalizace SEO

Připomeňme, že mluvííme o majiteli firmy, jehož hlavním obchodním artiklem jsou např. "ledničky". Abychom to zjednodušili oproti příkladu uvedeném v článku o SEO, pojďme se domluvit, že tento majitel chladničky neprodává, jen je opravuje a opravuje je v Karlových Varech.  Opravuje jen spotřebiče značek AEG a BOSCH. Kdo je tedy jeho potenciálním zákazníkem? Pojďme si nastínit jeho vlastnosti a řekněme si důvody, proč tomu tak asi je.

Vlastnosti potenciálního zákazníka

a)         muž – zákazníkem je muž, jelikož se o opravy v domácnosti starají muži – o auto, o navrtání poliček atd.  -  bavme se o většinovém zákazníkovi

b)         člověk, který již lednici má – ač se může zdát tento fakt nepotřebný a jasný, je tomu tak – co by jinak opravoval

c)                  věk 30 – 70 – do 30ti let si lidé kupují spíše nové spotřebiče a neopravují staré nebo žádné spotřebiče nevlastní

d)        bydlí v Karlových Varech a okolí – těžko si pozvete opraváře z Brna do Karlových Varů

e)         vlastní lednici značky AEG či Bosch

Určitě by se dalo najít ještě více parametrů, ale pro představu to jistě stačí. Jste nyní schopni odhadnout Vašeho potenciálního klienta? Z tohoto rozboru pak můžete provést analýzu klíčových slov

Novinky

Sledujte nás na Facebooku